gerbuk.JPG

Адреса відділу: 20250 Черкаська область, м.Ватутіне просп. Дружби, 8, кабінет №

Завідувач сектору: 

Телефон:

E-mail:

Головний спеціаліст сектору: КУЧЕР Тетяна Володимирівна

Графік роботи:

Понеділок – четвер: з 8-00 год – 17-15 год;

П’ятниця: з 8-00 год – 16-00 год.

Обідня перерва : 13-00 год по 14 -00 год.

Завдання та функції сектору

 1. Завдання сектору:

 • організаційне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, постійних та тимчасових депутатських комісій, депутатів міської ради, дорадчих органів виконавчого комітету міської ради;
 • організаційне забезпечення проведення публічних заходів;
 • реалізацію державної політики з питань управління персоналом у виконавчому комітеті міської ради;

2. Функції сектору:

 • бере участь у підготовці пленарних засідань міської ради та засідань її виконавчого комітету;
 • готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень голови міської ради з питань, що належать до компетенції сектору;
 • доводить до відома депутатів інформацію про скликання сесій міської ради, проведення засідань постійних та тимчасових депутатських комісій;
 • забезпечує запрошення на пленарне засідання міської ради керівників структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших осіб, присутність яких необхідна при розгляді питань порядку денного;
 • проводить реєстрацію депутатів, які прибули на пленарне засідання;
 • формує протоколи пленарних засідань міської ради;
 • надає практичну допомогу постійним та тимчасовим комісіям міської ради в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань;
 • надає практичну допомогу головам постійних комісій щодо формування проектів порядку денного засідання, оформлення протоколів засідань (висновків, рекомендацій) та листів постійної комісії;
 • здійснює облік участі депутатів міської ради у пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій міської ради;
 • готує для розміщення на офіційному веб-сайті міської ради та надсилає відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради інформацію про діяльність міської ради, її постійних комісій та депутатів: інформацію про дату, час, місце засідання постійної комісії; проект порядку денного засідання; протоколи, рекомендації та висновки постійних комісій; дані для розміщення в розділі "Депутати";
 • бере участь у формуванні протоколів засідань виконавчого комітету міської ради, надає їх для розміщення на офіційному веб-сайті міської ради;
 • розробляє плани роботи міської ради, готує звіти про їх виконання;
 • бере участь в організації роботи комісій, робочих груп та інших дорадчих органів виконавчого комітету;
 • узагальнює матеріали, необхідні для участі керівництва міської ради та  її  виконавчого комітету в нарадах, круглих столах та інших засіданнях;
 • формує протоколи проведення апаратних нарад, забезпечує підготовку доручень міського голови;
 • документальне оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження та припинення.
 • контролює розроблення посадових інструкцій працівників, які затверджує міський голова, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
 • організовує роботу щодо формування кадрового резерву для зайняття посад і просування по службі;
 • організовує проведення внутрішніх навчань посадових осіб місцевого самоврядування;
 • узагальнює потреби посадових осіб місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації, здійснює планування їх професійного навчання;
 • готує звітність з кадрових питань;
 • надає консультативну допомогу з питань кадрової роботи керівникам структурних підрозділів міської ради;
 • обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування;
 • здійснює контроль за додержанням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, про працю та станом кадрової роботи у структурних підрозділів міської ради, а також контроль за додержанням законодавства про працю на комунальних підприємствах та закладах, що належать до сфери її управління (далі – підпорядковані організації);
 • розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження працівників виконавчого комітету державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
 • організовує складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування;
 • ознайомлює посадових осіб місцевого самоврядування з правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
 • оформляє і видає посадовим особам місцевого самоврядування службове посвідчення;
 • здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років, зміною рангів;
 • формує графік відпусток працівників;
 • здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;
 • оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
 • опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
 • забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті міської ради;
 • забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати;
 • розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
 • проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

Положення про сектор