gerbuk.JPG

Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Закони України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Закон України «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 "Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

Рішення виконавчого комітету від 10.09.2012 №352 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчому комітеті Ватутінської міської ради"

Розпорядження міського голови від 25.03.2014 №35/04-02 "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є виконавчий комітет та секретар міської ради"

Розпорядження міського голови від 05.02.2014 №19/04-02 "Про затвердження примірних форм запитів та Порядку складання, подання і розгляду запитів на отримання публічної інформації"