UAEU2.JPG

Відповідно до наказу КУ "Ватутінський ЦПРПП ВМР ЧО" від  31.08.2021  №28 "Про оголошення конкурсу на посади педагогічних працівників", з метою  прозорого призначення на посаду консультантів  КУ "Ватутінський ЦПРПП ВМР ЧО", що знаходиться за адресою: вул. Сонячна, 23, м. Ватутіне, Черкаська область оголошується конкурс на заміщення вакантної посади консультанта установи.

Кваліфікаційні вимоги: є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра/спеціаліста (за спеціальністю філологія або математика (інформатика) або фізична культура) , стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності,  досвід упровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи "Ватутінський центр професійного розвитку педагогічних працівників Ватутінської міської ради Черкаської області", затвердженого рішенням Ватутінської міської ради від 26.08.2021 № 13-14/VIII.

Термін  подання документів  для участі  в конкурсному  відборі  з 01.09.2021 по 20.09.2021 року. Останній день подання документів – 20.09.2021 до 17.00.

Місце подання документів:  КУ "Ватутінський ЦПРПП ВМР ЧО", вул. Сонячна, 23 м. Ватутіне,  Черкаська обл.,   відповідальна особа Калиушко Людмила Вікторівна,   тел. (04740) 6-21-14

Конкурс   на  заміщення   вакантної   посади   консультанта відбудеться 23.09. 2021 року о 15 годині у два етапи:

 І етап – презентація  кандидатом державною мовою перспективного  плану роботи на посаді відповідно до мети та завдань Центру, зазначених у Статуті Центру

ІІ етап перевірка знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти, проводиться у письмовій формі за визначеним переліком запитань, шляхом вибору екзаменаційного білета (додаток 2 до Порядку). Екзаменаційний білет складається із двох запитань.

Для участі у конкурсі подаються  такі документи:

  1. Заява про участь у конкурсі (додаток 1 до Порядку);
  2. Копія паспорта громадянина України;
  3. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) діяльності не менше трьох років на день їх подання;
  4. Копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  5. Мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  6. Довідка про відсутність судимості;
  7. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  8. Письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, сертифікати, свідоцтва, наукові публікації та інші).

Визначені документи подаються особисто (або уповноваженою особою згідно з довіреністю) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні термін.