gerbuk.JPG

14.04.2021

  1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів.
  2.  Дані про земельні ділянки:

 Місце розташування - вул. Іванченка Євгена, м. Ватутіне, Черкаської області (в межах населеного пункту):

- площею 0,0249га кадастровий номер: 7110200000:02:002:0067, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (код КВЦПЗ – 12.04);

- площею 0,0690га кадастровий номер: 7110200000:02:002:0068, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (код КВЦПЗ – 12.04);

- площею 0,0460га кадастровий номер: 7110200000:02:002:0066, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ – 11.02).

  1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на претендента.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів кожного з учасників за такими критеріями: кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних         коштів.

Фінансування організації і проведення земельних торгів у формі аукціону здійснюватиметься відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України (за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лоту).

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця земельних торгів:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів;

- згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

- інформація про продані лоти за 2020 рік та відповідний період 2021 року (на день подачі заяви): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

  1. Строк подання конкурсної документації: до 14 травня 2021 року (включно).
  1. Поштова адреса, за якою подаються документи: 20251 Черкаська обл., м.Ватутіне, просп. Дружби, 8, к. 23.
  1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20 травня 2021 року о 10.00 в приміщенні Ватутінської міської ради за адресою: Черкаська обл., м. Ватутіне,  просп. Дружби, 8.
  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:  просп. Дружби, 8, м.Ватутіне, Черкаська обл., тел. (04740) 6-23-32