gerbuk.JPG

Доводимо до відома абонентів Ватутінського комунального підприємства теплових мереж, що Постановою КМУ від 8 вересня 2021 р. No1022 (далі ПКМУ 1022) затверджено зміни, що вносяться до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. No 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії».

Згідно з п. 13 ПКМУ 1022: Надання послуги здійснюється виключно на договірних засадах. Послуга надається споживачеві згідно з умовами договору, що укладається відповідно до Типових договорів про надання послуги відповідно до статей 13 і 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

З урахуванням вищезазначених змін затверджено Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуги з постачання теплової енергії для потреб опалення індивідуальному споживачу. Індивідуальний договір вважається укладеним із споживачем, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем.

Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуги.

Зі зразками публічного договору приєднання та заяви приєднання можна ознайомитись на сайтах Ватутінської міської ради: http://vatytino-rada.gov.ua  та Ватутінського комунального підприємства теплових мереж: https://vatutkptm.wixsite.com/vkptm.

В подальшому слідкуйте за розміщенням на цих сайтах Типового індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії в редакції Ватутінського комунального підприємства теплових мереж, який набере чинності через 30 днів з моменту розміщення його на вищезазначених сайтах.

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ