gerbuk.JPG

З 01 вересня 2020 року змінено механізм надання „пакунку малюка”
з одноразової натуральної допомоги на грошову компенсацію відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 „Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” (далі – Постанова). Постановою затверджуються Порядок
та умови реалізації пілотного проекту „Монетизація одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” у 2020—2021 роках (далі – Порядок).

Призначення грошової компенсації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем проживання або місцем перебування отримувача.

Надаємо покроковий алгоритм дій для використання при організації виконання Порядку та Постанови.

Отримувач – громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
у яких народилась дитина та які разом з нею на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання, та які не отримували „пакунок малюка”
в натуральному вигляді:

 • звертається до АТ „КБ „ПриватБанк”;
 • укладає договір з АТ „КБ „ПриватБанк”, відкриває рахунок
  зі спеціальним режимом використання, отримує спеціальну соціальну картку „пакунок малюка”;
 • звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення протягом одного року з моменту народження дитини
  за місцем проживання / перебування із заявою згідно з формою, встановленою Порядком, та пакетом документів:

копія свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини
за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, – копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави
та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році). У разі попереднього звернення з заявою та довідкою з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”, до особової справи долучається раніше подана така довідка;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України).

В окремих випадках за потреби подаються:

-             копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства) /посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

 • копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини
  в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
 • копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї.

Заява та пакет документів можуть бути подані в електронному вигляді.

 • самостійно витрачає кошти грошової компенсації у визначених закладах торгівлі (Реєстр учасників пілотного проекту торгівлі розміщується
  на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та АТ ,,КБ ,,ПриватБанк”) для придбання визначених речей (протягом року): дитячих товарів – засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, в тому числі підгузків, серветок, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; товарів для породіллі – прокладок для лактації; прокладок післяпологових.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

 • розглядають подані документи;
 • перевіряють забезпеченість одноразовою натуральною допомогою „пакунок малюка”;
 • приймають рішення про виплату / відмову у виплаті грошової компенсації (протягом 5 днів з дати звернення отримувача). Відмова можлива у разі подання не у повному обсязі пакета документів;
 • щомісяця до 10 числа формують реєстр отримувачів грошової компенсації і передають його Мінсоцполітики;
 • здійснюють контроль за цільовим використанням грошової компенсації шляхом вибіркової перевірки закладів торгівлі, що включені до Реєстру учасників пілотного проекту.
На офіційному веб-сайті Мінсоцполітики розміщено розділ „Пакунок малюка”, в якому публікується актуальна інформація щодо реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”.

За інформацією Управління праці та соціального захисту населення