UAEU2.JPG

Конкурс буде проводитись серед банків, які відповідають вимогам підпункту 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних(депозитних рахунках у банках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6, зі змінами.  

Обсяг коштів міського бюджету, який планується для розміщення на депозитному рахунку станом на 01.01.2020 – 441 695, 00 грн.

Претендентам пропонуємо, надати пропозиції та умови розміщення бюджетних коштів на депозитних рахунках, а також довідку, яка підтверджує, що держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, до  09 січня 2020 року на адресу м. Ватутіне, проспект Дружби, 8.

Розгляд банківських пропозицій відбудеться 11 січня 2020 року об 10 годині 00 хвилин в приміщенні Ватутінської міської ради.

Заявка-пропозиція на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами),  рішення Ватутінської міської ради від 18.12.2019 № 80-2/VII «Про міський бюджет м. Ватутіне на 2020 рік», фінансове управління  Ватутінської міської ради повідомляє про намір розміщення вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.

Обсяг коштів міського бюджету, який планується для розміщення на депозитному рахунку станом на 01.01.2020 – 441 695, 00 грн.

Розміщення тимчасово вільних коштів пропонується здійснювати з врахуванням наступних вимог, встановлених вищевказаним Порядком:

- вклад в національній валюті з терміном розміщення до 20 грудня 2020 року;
- наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Ватутінської міської ради та банком обов’язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового управління Ватутінської міської ради, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

 - сума залишку не обмежується мінімальним розміром;

 - можливість часткового поповнення та зняття вкладу;

 - сплата нарахованих відсотків щомісячно.

Пропозиції та умови розміщення бюджетних коштів на депозитних рахунках, а також довідку Національного банку України, яка підтверджує, що держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, надати до 09 січня 2020 року на адресу фінансового управління Ватутінської міської ради: 20251, м. Ватутіне Черкаської області, проспект Дружби 8, кімн. 7 для розгляду конкурсною комісією, щодо визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладному (депозитному) рахунку.

Розгляд банківських пропозицій відбудеться 11 січня 2020 року об  10 годині 00 хвилин в кабінеті  міськвиконкому (проспект Дружби 8, кімн. 7), відповідно до рішення Ватутінської міської ради від 06.02.2012 № 52 «Про Порядок розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному  рахунку», рішення Ватутінської міської ради від 18.12.2019 № 80-2/VII «Про міський бюджет м. Ватутіне на 2020 рік».

У разі надходження до кінцевого терміну подання заявок пропозицій лише від однієї банківської установи, що відповідає умовам, визначеним в цьому листі, така пропозиція є підставою для укладення фінансовим управлінням Ватутінської міської ради договору банківського вкладу (депозиту) з цією установою банку.

За наявності пропозицій кількох установ банків, переможець буде визначатися на конкурсній основі.