UAEU2.JPG

Ватутінське комунальне виробниче підприємство «Водоканал»

код ЄДРПОУ 24359125______

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові __________________________________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

_Місцезнаходження юридичної особи: 20250, Черкаська обл. м.Ватутіне вул.Європейська,1 тел. (04740) 6-20-89, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

__________________________________________________________________________________________особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування питних підземних вод з подальшим геологічним вивченням (корисні копалини  загальнодержавного значення , згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. №827)  з водозабору «Північний» свердловини № 13,24(резервна),24а,24б який розташований у Звенигородському районі Черкасько] області з метою забезпечення господарсько-питних і виробничих потреб у водопостачанні населення, установ та підприємств м.Ватутіне.

Згідно протоколу від 18.09.2017р. №4086 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при державній службі геології та надр України ділянці присвоєна назва «Північноюрківське родовище питних підземних вод».

та була проведена попередня геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод, яка становить 740м3/добу. Родовище визнане підготовленим для подальшого геологічного вивчення та експлуатації Ватутінським КВП «Водоканал».

Технічна альтернатива 1.

Північноюрківське родовище, де розташований водозабір «Північний» складається з чотирьох артезіанських свердловин № 13, 24(резервна), 24а, 24б, які експлуатують бучацько-канівський водоносний горизонт з відкладами канівського та бучацького регіоярусів еоцену. Експлуатація буде здійснюватись в межах попередньо підрахованих запасів питних підземних вод. Протокол № 4086 від 18 вересня 2017р. Державної комісії України по запасах корисних копалин . Свердловини облаштовані насосами типу ЕЦВ6-110, які занурені на глибину від 37 до 41 метрів.

Технічна альтернатива 2. (нульова альтернатива)

Відмова від провадження планової діяльності призведе до недостатньої кількості водопостачання м.Ватутіне.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

____Планова діяльність здійснюється на водозаборі «Північний» Ватутінського КВП «Водоканал» Північноюрківського родовища питних підземних вод розташований у Звенигородському районі Черкаської області у 2,3 км на північ від м.Ватутіне.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Ватутінське КВП «Водоканал» проводить роботи з видобування питних підземних вод, з подальшим геологічним вивченням, для господарсько-питного водопостачання м.Ватутіне. На замовлення підприємства проведені роботи та складено «Звіт про роботи з розвідки підземних вод для господарсько-питного водопостачання у межах ділянки, де розташований водозабір «Північний» (свердловини №№ 13, 24(резервна), 24а, 24б)», попередня геолого-економічна оцінка затверджена протоколом № 4086 від 18 вересня 2017р. Державної комісії України по запасах корисних копалин,  тому розгляд місця провадження планової діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням господарсько-питних та виробничих потреб населення, установ та підприємств міста Ватутіне, покращенням економічної ситуації в місті,

забезпечення робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети.

 Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Водозабір «Північний» Північноюрківського родовища питних підземних вод експлуатується Ватутінським КВП «Водоканал» Ватутінської міської ради. Водозабір складається з 4 свердловин, які пробурені в період з 1974 по 1976 роки, глибина свердловин № 13- 56м, № 24(резервна)-56м, №24а-54,6м, №24-б- 49м.

Видобування питних підземних вод здійснюється у межах затверджених експлуатаційних запасів підземних вод які становлять 740м3/добу.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

Дотримання дозволу на спеціальне водокористування;

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

 На родовищі використовується закрита система забору та розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. В період експлуатації водозабору забезпечується раціональне використання надр, передбачено заходи протидії підтопленню, а також охоронні, відновлювальні, захисні заходи. Проводиться гідрогеологічний моніторинг  рівня води, водовідбору, контроль якості питних підземних вод. . Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних горизонтів.

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір «Північний» Північноюрківського родовища питних підземних вод знаходиться в межах земельних ділянок Ватутінського КВП «Водоканал», погоджених в установленому порядку.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

атмосферне повітря – відсутній; водне середовище – обсяги водокористування; ґрунти – відсутні; рослинний і тваринний світ – відсутній; вплив на клімат і мікроклімат – відсутній; вплив на техногенне середовище – відсутній

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище – вплив позитивний, забезпечення питною водою, створення робочих місць

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

   Об’єкт планової діяльності належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля п.п.3 п.3 ст. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок) та  ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ч.13  (Водозабір підземних вод  перевищує 300м3/добу).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

_Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде               Спеціальний дозвіл на користування надрами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що  видається         Державною службою геології та надр України

      (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА: 18000, м.Черкаси, вул.Вернигори,17 тел.:   (0472) 63-36-55 начальнику управління Звягінцевій Олені Миколаївні

Контактна особа тел.(04740) 63-09-78  начальник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки природокористування Лапшина Марина Фанусівна

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.