gerbuk.JPG

Правові підстави проведення конкурсу: Відповідно до ст. 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров`я" від 1.11.1992 №2801-XII (зі змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я”, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я”, рішення сесії Ватутінської міської ради  від 30.07.2019 року №75-3/VII  «Про проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради» Ватутінська міська рада   оголошує  конкурс  на заміщення  вакантної посади  директора  комунального некомерційного підприємства «Ватутінська міська лікарня Ватутінської  міської ради»

Найменування закладу: Комунальне  некомерційне підприємство «Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради».

Скорочена назва згідно Статуту – КНП «Ватутінська МЛ ВМР»

Місцезнаходження закладу:  20250  Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Чайковського,11  т/ф (04740) 6-24-59, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Напрямки діяльності

Комунальне некомерційне підприємство “Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради” є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених  законодавством України та Статутом.  В складі Підприємства  функціонують  стаціонарні відділення та амбулаторно – поліклінічне відділення.

Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний).

Статут та структура  комунального  некомерційного підприємства “Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради” https://drive.google.com/file/d/19POyQGOPUxJj3Y8RQOiqHyyZIRqBk8xJ/view Структура закладу:  https://drive.google.com/file/d/14Lo3Cg8x3J8Y5hp5MsHbv_QJ5KA6ZGqZ/view

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального  некомерційного підприємства “Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради” складають:

Загальний фонд –16747268,09  грн

Спеціальний фонд – 881086,85 грн

Бюджет розвитку – 199000,00  грн

Умови оплати праці керівника закладу :

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством України. Порядок укладення контракту та Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF).

Строки та адреса приймання документів для участі  у конкурсі:

Документи  приймаються до 16.15 год  4 жовтня 2019 року за адресою:

20251 Черкаська область, м.Ватутіне пр. Дружби, 8  каб. 4  - приміщення Ватутінської міської  ради  (контактна особа  Гаркавенко Ніна Андріївна тел. 0672624065  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - тема: конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства “Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради”.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі  із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості, чинна на дату розкриття пропозицій претендентів (термін дії довідки 30 календарних днів з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“). Підтвердженням вважається заповнена декларація на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції кандидатом на зайняття посади, яка надається в роздрукованому вигляді.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до конкурсних пропозицій претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради».

 Конкурсна пропозиція може містити:

  • проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради» на середньострокову перспективу (три – п`ять років), в якому передбачаються:
  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Ватутінської  міської ради.

Вимоги до претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради»

  • громадянство України;
  • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки” або “Гуманітарні науки” або “Охорона здоров'я” та спецiалiзацiя за фахом “Органiзацiя i управління охороною здоров’я” або лікар- спеціаліст за напрямком підготовки «Медицина»;
  • стаж роботи на керівних посадах — не менше 3  років;
  • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.);
  • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.