UAEU3.JPG

Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Ватутінської міської ради оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, який не виходить за межі   м. Ватутіне.

Об’єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу з підготовки матеріалів для  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, який не виходить за межі   м. Ватутіне.

Умови конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

1. мають фахівців у галузі автомобільного транспорту та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень (проведення конкурсів, тендерів та інших заходів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, досвід із забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування;

2. мають у власності або користуються на законних підставах офісним приміщенням, не менше ніж одним легковими автомобілем для обстеження дорожніх умов на автобусних маршрутах, комп’ютерною технікою (у тому числі принтерами, сканерами, копіювальним апаратом тощо), засобами зв’язку (телефонним, факсимільним, електронним) та програмним забезпеченням.

До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які:

1. визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;

2. подали для участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

3. надають послуги з перевезень;

4. провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень;

5. представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

6. не відповідають вимогам викладеним  в п. 1 даних Умов.

Для участі в конкурсі претендент подає представнику Організатора такі документи:

  • заява на участь у конкурсі встановленого зразку;
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;
  • копія установчих документів (статут тощо);
  • копія договору оренди чи документ, що підтверджує право власності на приміщення, де розташований офіс претендента;
  • копії документів, що підтверджують наявність у претендента офісної техніки для виконання функцій робочого органу;
  • копія затвердженого штатного розпису;
  • довідка органу фіскальної служби про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
  • розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування з урахуванням п. 60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081;
  • документи (копії дипломів), що підтверджують наявність у штатних працівників кваліфікації у галузі пасажирського автомобільного транспорту та досвід роботи не менш трьох років за фахом (копії трудових книжок або наказів про прийом на роботу або трудові угоди, посадові інструкції).

Всі вище перераховані документи завіряються печаткою підприємства та підписуються відповідальною особою підприємства, прошиваються, нумеруються та додаються до супровідного листа, адресованого Конкурсному комітету.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі  до 17.00 19.02.2018 р.

Документи для участі у конкурсі подаються до виконавчого комітету Ватутінської  міської ради (відділ соціально – економічного розвитку, кабінет №18) щоденно в робочі дні з 8.00 год до 17 год 15 хв (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год), за адресою проспект Дружби, 8, м. Ватутіне, 20250.

Документи підприємств (організацій) які надійшли до конкурсного комітету пізніше встановленого терміну не розглядаються.

 Конкурс відбудеться 20 лютого 2018 року о 15-00 в сесійному залі Ватутінської міської ради за адресою: пр-кт Дружби, 8.

 Додаткову інформацію можна отримати за тел. (04740) 6-22-12, та на офіційному сайті Ватутінської міської ради в розділі Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу:  http://vatytino-rada.gov.ua/index.php/novini/1504-oprilyudnennya-proektiv-regulyatornikh-aktiv-ta-analizu-regulyatornogo-vplivu.