UAEU1.JPG

Організатор земельних торгів: Ватутінська міська рада Черкаської області

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Право оренди терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельних ділянок несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у м.Ватутіне, площею 0,0050га кожна:

  • ЛОТ №01 - вул. Ювілейна, земельна ділянка 17в; кадастровий номер: 7110200000:01:001:0069.

  • ЛОТ №02 - вул. Ювілейна, земельна ділянка 17г; кадастровий номер: 7110200000:01:001:0070.

  • ЛОТ №03 - вул. Ювілейна, земельна ділянка 17д; кадастровий номер: 7110200000:01:001:0071.

  • ЛОТ №4 вул. Ювілейна, земельна ділянка 17е; кадастровий номер: 7110200000:01:001:0072.

  • ЛОТ №5 - вул. Ювілейна, земельна ділянка 17є; кадастровий номер: 7110200000:01:001:0073.

         Стартова ціна одного лота (розмір річної орендної плати) – 2509грн.82коп. (Дві тисячі        п’ятсот дев’ять грн. 82 коп.) без ПДВ.

              Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.

2. Договір оренди  земельної ділянки між Ватутінською міською  радою Черкаської області та Переможцем торгів укладається  безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення         земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку         визначеному чинним законодавством.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

5. Відповідно до  п.5. ст.135, п.5.ст.136, п.31.ст. 137 ЗКУ на виконання Рішення №10-11/VІІ Ватутінської міської ради Черкаської області від 28.04.2016 року Переможець земельних торгів зобов’язується:

- відшкодувати Організатору - Ватутінської міської ради Черкаської області витрати, здійснені Організатором на  підготовку лоту до продажу на земельних торгах в сумі 1562грн.14коп.(Одна тисяча п'ятсот шістдесят дві грн.14коп.);

- сплатити Виконавцю витрати здійснені на організацію та проведення земельних торгів згідно чинного законодавства України;

6. Переможцю земельних торгів, який відмовиться: від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору - гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

  1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

  • реєстраційний внесок – 842,00грн. в т.ч. ПДВ 20% на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26004000001347 у ПАТ “ВіЕс Банк»”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок в т.ч. ПДВ 20%».

  • гарантійний внесок – 125грн.49коп.(Сто двадцять п’ять грн. 49коп.) без ПДВ на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26000000013209 у ПАТ “ВіЕс Банк»”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ».

  1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.

  2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 26 вересня 2017р.

Останній день прийому заяв –   20 вересня 2017р. до 16 год. 30 хв.

Місце проведення торгів: 20250, Черкаська обл., м.Ватутіне, вул.Дружби, буд.8.(cесійний зал міської ради)

Початок торгів о 15:00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 12-00 год. до 14-40 год. за адресою: 20250, Черкаська обл., м.Ватутіне, вул.Дружби, буд.8.(cесійний зал міської ради)             

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника на рахунок Виконавця. Призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок  842,00грн., в т.ч.ПДВ-20%»;  2. «Гарантійний внесок 125,49грн. без ПДВ». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останій день прийому 20.09.17р. до 16.30год.

Інформацію подано відділом містобудування, архітектури та земельних відносин